RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Huurinkomenstabel 2.0

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 4-9-2014

Opdrachtgever: SWRU


De corporaties in regio Utrecht overwegen de huurinkomensnormen aan te scherpen. RIGO verkende de effecten hiervan.

Zoeken