RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Minister Blok wil tijdelijke huurcontracten voor starters

Door: Steven Kromhout 11-4-2014

Downloads: Kamerbrief


In een brief naar de Kamer kondigt minister Blok een wetsvoorstel aan waarin de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur worden verruimd. RIGO deed onderzoek naar de effecten.

Eind vorig jaar onderzocht RIGO voor de Gemeente Amsterdam de mogelijke effecten van huurcontracten voor bepaalde tijd op de verhuisdynamiek. Lees hier het rapport met de bevindingen.

Momenteel voert RIGO in opdracht van Platform31 een bredere verkenning uit van de effecten van tijdelijke huurcontracten. De resultaten hiervan worden in mei verwacht.


Meer over: Meer dynamiek door beperkte contractduur

Zoeken