RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Verkenning van het perspectief voor duurdere huur op de Friese woningmarkt

Door: André Buys Rob de Wildt 13-3-2015

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Downloads: Rapport


In opdracht van de Provincie Fryslân onderzocht RIGO de marktperspectieven voor huurwoningen in de vrije sector, ofwel het geliberaliseerde prijssegment.

Dit segment is momenteel nauwelijks aanwezig in Fryslân. Gekeken is naar relevante ontwikkelingen in vraag en aanbod. Conclusie is dat het segment bescheiden zal blijven, maar wel enigszins in omvang kan groeien.


Zoeken