RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland-Zuid

Door: Marlies van der Vlugt Ilse Giesbers Steven Kromhout 15-7-2014

Opdrachtgever: Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid


De Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen voor haar huurders. Men vraagt zich welke huishoudens met hun woonlasten in de knel komen en welke huishoudens hun woonlasten goed kunnen betalen. RIGO heeft de actuele woonlasten van huurders in de regio en de betaalbaarheid van corporatiewoningen in beeld voor de regio's Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.


Zoeken