RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Afgestemd huurprijsbeleid

Door: Peter van Os Elien Smeulders Sjoerd Zeelenberg Thierry Wever 12-2-2015

Opdrachtgever: Corporaties in Zuidwest-Brabant en Tholen


De samenwerkende corporaties in Zuidwest-Brabant en Tholen verkennen de mogelijkheden om het huurprijsbeleid af te stemmen. RIGO heeft hen daarbij ondersteund, onder andere door de betaalbaarheid van het aanbod in beeld te brengen.

Zoeken