RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Vergelijking verdeelsystemen Zuidwest Brabant

Door: Sjoerd Zeelenberg Thierry Wever 8-4-2014


Voor vijf woningcorporaties in Zuidwest Brabant heeft RIGO de overeenkomsten en verschillen tussen de twee regionale verdeelsystemen (Zuidwestwonen.nl en Klik voor Wonen) geïnventariseerd. Gekeken is naar de algemene kenmerken, beleidsmatige uitgangspunten, functionaliteit voor woningzoekenden en corporaties, organisatorische aspecten en de kostenstructuur van beide systemen. Dit als opmaat naar het verkennen van de mogelijkheden en eventuele consequenties van het op elkaar afstemmen of zelfs samenvoegen van de verdeelsystemen in de subregio’s.

Zoeken