RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Rekenkameronderzoek Actualisatie bestemmingsplannen Zeist

Door: Thierry Wever Eline van Kessel 26-6-2014

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Gemeente Zeist


Voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist onderzocht RIGO hoe het project 'actualisatie bestemmingsplannen' in de gemeente zowel in beleidsmatig als uitvoerend opzicht is vormgegeven in de periode 2001 tot 2013. Hierbij is vooruit gekeken naar de komst van de nieuwe Omgevingswet en de consequenties hiervan.

Zoeken