RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Meer dynamiek, hoe en waarom?

Door: André Buys 7-7-2014

Opdrachtgever: Kennisplatform Corpovenista

Downloads: Rapport


Er moet meer beweging komen op de woningmarkt, want die zit op slot. Toch? Dat ligt er maar aan hoe je er naar kijkt.

In opdracht van Kennisplatform Corpovenista bekeek RIGO voor wie en waar een gebrek aan dynamiek op de woningmarkt nu precies een probleem is en wat daar dan aan te doen valt.

Het is vooral in de bouw- en vastgoedwereld waar een op slot zittende woningmarkt wordt ervaren. Vanuit het perspectief van de volkshuisvester is er echter lang niet overal reden tot paniek. Dynamiek is geen doel op zich. Het grootste deel van de bevolking is gesetteld en tevreden en ervaart geen op slot zittende markt. Wie door de conjunctuur heen kijkt, kan zien dat de verhuisdynamiek al sinds medio jaren negentig terugloopt, onder invloed van de 'ontgroening' van de bevolking. Er is gewoon structureel minder behoefte aan dynamiek dan in het verleden.

 

Sinds 2008 is de verhuisdynamiek in korte tijd sterk gedaald, maar in de jaren daarvoor werd juist uitzonderlijk veel verhuisd. Veel huishoudens maakten toen nog een extra stap, mede mogelijk gemaakt door goedkoop en gemakkelijk krediet. Ook eind jaren negentig was er zo’n piek. Na het laatste hoogtepunt lijkt de luxe-doorstromer voorlopig van het toneel verdwenen. De meerderheid van de bevolking is binnen en wie er te laat bij was kijkt voorlopig tegen een restschuld aan.

De karavaan trekt intussen verder. De ontgroening van de bevolking heeft zijn dieptepunt bereikt. De prijzen zijn gedaald. Een nieuwe generatie twintigers dient zich aan, niet gehinderd door restschuld of onrealistische verwachtingen. Sommige stedelijke gebieden worden zelfs overspoeld met jongeren en ‘oudere jongeren’, die ook steeds langer in de stad lijken te willen blijven wonen. Zij zullen de dynamiek weer aanzwengelen, mits aanbieders weten in te spelen op hun wensen en mogelijkheden.


Zoeken