RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Jongerenwoningen op de Amsterdamse woningmarkt

Door: André Buys Steven Kromhout 11-7-2014

Opdrachtgever: Stadgenoot, Eigen Haard, Rochdale, Gemeente Amsterdam

Downloads: Rapport


In Amsterdam loopt een experiment met huurcontracten voor een bepaalde tijd voor jongeren tot 23 jaar (het 'tijdelijk jongerencontract'). RIGO onderzocht de kenmerken van het aanbod, van de jonge woningzoekenden, van de belangstellenden voor jongerenwoningen en van de huurders. Dit zowel voor 'reguliere' verhuringen als voor verhuringen met jongerencontract.

Zoeken