RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Schaarste in de regio Amsterdam

Door: Steven Kromhout Thierry Wever 29-7-2014

Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam


Volgens de Huisvestingswet 2014 mogen gemeenten alleen regels stellen bij de woonruimteverdeling wanneer er sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste. RIGO heeft een werkgroep van de Stadsregio Amsterdam ondersteund bij de onderbouwing van de schaarste en de negatieve effecten daarvan voor kwetsbare groepen in de regio.
Zoeken