RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Wijkenaanpak Delft

Door: Thierry Wever Sjoerd Zeelenberg 7-11-2014

Opdrachtgever: Gemeente Delft


RIGO ondersteunde de gemeente Delft in het opstellen van een streefbeeld voor een van de wijken in de gemeente Delft. RIGO dacht mee over het thema sturen via de woonruimteverdeling. Dit mede in relatie tot de komst van de Huisvestingswet 2014.

Zoeken