RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Stand van de koopwoningmarkt

Door: André Buys 22-10-2014

Opdrachtgever: Mnisterie van Binnenlandse Zaken

Downloads: Stand van de koopwoningmarkt Aanbiedingsbrief Staat v/d woningmarkt Staat v/d woningmarkt


RIGO heeft voor de minister voor Wonen en Rijksdienst de stand van de koopwoningmarkt bekeken. Deze rapportage is door het ministerie verwerkt in de Staat van de Woningmarkt, waarmee de minister de Tweede Kamer informeert over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Vanaf het midden van 2013, toen het dieptepunt in de koopmarkt werd bereikt, zien we herstel in transacties, nieuwbouw en prijs van koopwoningen. De lage rentestand heeft hieraan bijgedragen, terwijl de economische vooruitzichten ook zijn verbeterd. Maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen regio’s in Nederland. De verschuiving van doorstromers naar koopstarters speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de koopsector.


Zoeken