RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Wooncongres 2014: Betaalbaarheid van het wonen

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 12-10-2014

Downloads: Programma Wooncongres 2014


OTB en Platform31 organiseren op 12 november het Wooncongres 2014, met als thema de betaalbaarheid van het wonen. RIGO geeft acte de présence in een middagsessie. Komt allen!

Sjoerd Zeelenberg en Steven Kromhout verzorgen samen met Wenda Doff (onderzoeker OTB TU Delft) de middagsessie Woonruimteverdeling: van woonmarketing naar huisvestingsbeleid.

Na jaren van (keuze)vrijheid blijheid lijkt woonruimteverdeling weer serieus genomen te worden als beleidsinstrument. De Huisvestingswet noopt tot heroverweging van het huisvestingsbeleid en door het schaarser wordende betaalbare aanbod is de huurinkomenstabel weer terug van weggeweest. Maar welke maatregelen zijn  effectief? en hoe voorkomen we dat we weer doorslaan in regelzucht?

U kunt zich voor het congres aanmelden via de website www.otb.tudelft.nl/agenda. De registratie sluit op 11 november 2014.


Zoeken