RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Rechtvaardig samengaan

Door: Steven Kromhout 27-10-2014


Vanwege het samengaan van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn is het voornemen de sociale huurwoningen uit de voormalige gemeente Boskoop vanaf 2015 aan te bieden via het regionale woonruimte-verdelingssysteem Woningnet Holland Rijnland. Om de aansluiting bij dit systeem zorgvuldig en rechtvaardig te laten verlopen is een omzettingsmaatregel voorgesteld. RIGO heeft de effecten van deze omzettingsmaatregel in beeld gebracht en van een oordeel voorzien.

Zoeken