RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonlasten- en behoefteonderzoek in regio West-Brabant en Zeeland

Door: Marlies van der Vlugt Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg 17-3-2014

Opdrachtgever: Samenwerkende corporaties en gemeenten


In opdracht van corporaties en gemeenten heeft RIGO voor acht gemeenten in West-Brabant en Zeeland de omvang van de doelgroepen en de actuele huur- en woonlasten van huurders in beeld gebracht.

Daarbij is weergegeven hoeveel huurders meer kwijt zijn aan woonlasten dan de in het onderzoek gehanteerde norm, en wat de bestedingsruimte van huurders is. Ook is er onderzocht hoe groot de benodigde omvang van de betaalbare huurvoorraad in de gemeenten nu en in de toekomst moet zijn om de doelgroepen passend te kunnen huisvesten.


Zoeken