RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Startnotitie Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Door: Thierry Wever Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 1-12-2014

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem-Nijmegen


RIGO heeft de Stadsregio Arnhem-Nijmegen ondersteund in het opstellen van een startnotitie als basis voor het lokale- en regionale gesprek over de toekomstige huisvestingsverordening.

In deze startnotitie is de inhoud van de Huisvestingswet 2014 beschreven, samen met enkele discussievragen voor de betrokken college's van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraden en woningcorporaties en een schets van de bijbehorende voors- en tegens. Ook zijn de mogelijk noodzakelijke aanpassingen in de regionale huisvestingsverordening als gevolg van de komst van de Huisvestingswet 2014 beknopt in beeld gebracht.


Meer over: Aan de slag met de Huisvestingswet

Zoeken