RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Volkshuisvestelijke agenda

Door: Thierry Wever 6-2-2015

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag


RIGO ondersteunde de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag bij het opstellen van een volkshuisvestelijke agenda als basis voor prestatieafspraken.

Deze volkshuisvestelijke agenda is een concretisering en actualisering van de volkshuisvestelijke paragrafen uit de Haagse woonvisie 2009 - 2020 en fungeert als opmaat naar nieuwe prestatieafspraken met de in Den Haag actieve woningcorporaties. Met het opstellen van deze agenda gaf de gemeente Den Haag als een van de eerste invulling aan de nieuwe wet- en regelgeving over de relatie tussen gemeente en woningcorporaties zoals beschreven in Woningwet 2015.

Lees de VH-agenda hier.


Zoeken