RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Inzoomen op betaalbaarheid

Door: Steven Kromhout 23-2-2015

Opdrachtgever: Samenwerkende gemeenten en corporaties Regio Rotterdam

Downloads: Rapport


RIGO heeft op basis van unieke gegevens een online Woonlastenatlas samengesteld voor de regio Rotterdam.

In opdracht van de samenwerkende gemeenten en corporaties heeft RIGO de woonlasten van bewoners in de regio Rotterdam onderzocht. Doel van het onderzoek was om de betaalbaarheid op een zo laag mogelijk schaalniveau in beeld te brengen. Daarvoor zijn voorraadgegevens van de corporaties op adresniveau gekoppeld aan microdata van het CBS. Zo konden kaarten worden gemaakt op het niveau van postcodegebieden. Deze kaarten zijn nu online op woonlastenatlasrotterdam.nl te bekijken.

Naast kaarten over woonlasten en betaalbaarheid bevat de Woonlastenatlas ook informatie over kenmerken van woningen en bewoners die invloed hebben op de woonlasten. De relaties tussen deze kenmerken en de woonlasten zijn beschreven in het rapport ‘Inzoomen op betaalbaarheid’. Met behulp van deze informatie kunnen gemeenten en corporaties de woonlasten in hun werkgebied analyseren en gericht beleid maken om het wonen in de regio Rotterdam betaalbaar te houden. 


Zoeken