RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Huisvestingwet 2014 in Amersfoort

Door: Sjoerd Zeelenberg Thierry Wever 1-6-2015

Opdrachtgever: Regio Amersfoort


Eind 2014 ging in de regio Amersfoort een nieuw regionaal verdeelsysteem van start. RIGO ondersteunde de gemeenten en corporaties om het huisvestingsbeleid Huisvestingswet-proof te maken.

Zoeken