RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Vastgoedsturing in Hoek van Holland

Door: Peter van Os Thierry Wever 1-10-2015

Opdrachtgever: Wbv Hoek van Holland


RIGO gaf ondersteuning bij het verbeteren van het vastgoedbeleid en het proces van vastgoedsturing bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland.

In 2012 is het meest recente ondernemingsplan van Woningbouwvereniging Hoek van Holland vastgesteld, met een looptijd tot 2014. Het verstrijken van de doorlooptijd geeft aanleiding voor herijking van het beleid, maar deze herijking is mede van belang in verband met de wijziging van wet- en regelgeving (o.a. de Woningwet 2015).

We doorliepen RIGO's beleids8baan. De beleidscyclus kent een strategisch, een tactisch en een operationeel niveau; herkenbaar in respectievelijk een strategisch beleidsplan + portefeuilleplan, complexstrategieën en –labels en (operationele) onderhouds- en beheerplannen.


Zoeken