RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Kennisatelier Doorstroming

Door: Thierry Wever 23-4-2015

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen


RIGO leverde een bijdrage aan het Kennisatelier Doorstroming in de Gemeente Vlaardingen.

Op donderdag 23 april 2015 kwamen leden van de huurdersraden van de Vlaardingse woningcorporaties, professionals in de zorg en woningbouw, actieve bewoners en medewerkers van de gemeente en de corporaties bijeen op het Vlaardingse stadhuis om inspiratie op te doen over het thema ‘doorstroming’. RIGO gaf een inleiding op basis van de resultaten van de evaluatie van de Seniorenmakelaar van Vidomes en de handreiking Senioren in Beweging en nam zitting is het discussiepanel.


Meer over: Senioren in beweging Ouderen over de drempel

Zoeken