RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Terug van weggeweest: passend toewijzen

Door: Steven Kromhout 12-6-2015

Downloads: Artikel


Vanaf 2016 moeten corporaties huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag zoveel mogelijk huisvesten in woningen onder de aftoppingsgrens. Deze norm is bedoeld om de huurtoeslaguitgaven te beperken en de betaalbaarheid voor nieuwe huurders te verbeteren. Daarmee is passend toewijzen terug van weggeweest.

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 is een nieuwe norm voor passend toewijzen voorzien. Die norm verplicht woningcorporaties om ten minste 95% van de huishoudens uit de huurtoeslagdoelgroep aan wie zij een sociale huurwoning toewijzen, te huisvesten in een woning tot de aftoppingsgrens. Eerst was sprake van een ingroeiregeling tot 2018, maar de Tweede Kamer drong via een motie aan op een snellere invoering in 2016.

Passend toewijzen is op zich geen nieuwe eis van het Rijk. Woningcorporaties worden al veel langer geacht om hun woningen passend te verhuren. In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) staat sinds jaar en dag dat corporaties bij het verhuren van woningen tot de aftoppingsgrenzen ‘zoveel mogelijk voorrang’ moeten geven aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Toch zijn er op dit moment maar weinig corporaties die bij toewijzing gericht sturen op de doelgroep voor huurtoeslag. Om dat te kunnen begrijpen moeten we teruggaan in de tijd...

Lees hier verder.

 

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, nummer 2, juni 2015.


Meer over:

Zoeken