RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Passen en meten met de Blok-norm

Door: Steven Kromhout Eva Broxterman 17-9-2015

Opdrachtgever: Platform31


De passendheidsnorm stelt corporaties voor lastige keuzes. Samen met Platform31 ontwikkelde RIGO een handreiking en een simulatiemodel die hen daarbij helpen.

Vanaf 2016 moeten corporaties 95% van de nieuwe huurders met recht op huurtoeslag huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrens. Deze passendheidsnorm vergt de nodige beleidskeuzes van corporaties. Want de minister verwacht van hen niet alleen dat zij aan de ‘Blok-norm’ voldoen, maar ook dat zij de kansen van de huurtoeslagdoelgroep intact laten. Om dat te bereiken zullen de meeste corporaties niet alleen hun toewijzingsbeleid moeten aanpassen maar ook hun huurbeleid.

In opdracht van Platform31 heeft RIGO in het kader van het Experiment Passend Toewijzen effectverkenningen uitgevoerd in vijf regio’s. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van een simulatiemodel dat per regio gevuld is met lokale verhuurgegevens. Met behulp van het model kunnen de corporaties zelf draaien aan de knoppen van het huur- en toewijzingsbeleid. De output laat zien welke effecten andere huurinkomensnormen en huuraanpassingen hebben op de toewijzingen, de betaalbaarheid en de huurinkomsten.

In de handreiking die Platform31 en RIGO hebben opgesteld zijn de uitkomsten van een vijftal beleidsscenario’s te vinden. Hieruit blijkt dat het uitsluiten van de huurtoeslaggerechtigden voor woningen boven de aftoppingsgrens flinke negatieve effecten heeft voor hun kansen. Deze kunnen deels gecompenseerd worden door hen voorrang te geven bij goedkope woningen. Daarnaast zullen in de meeste gebieden meer woningen moeten worden afgetopt. Dit kan ook via een tweehurenbeleid, waarbij de huurprijs afhankelijk is van het inkomen.

De handreiking is bedoeld om corporaties op weg te helpen bij het maken van de keuzes waar zij voor staan. Het simulatiemodel kan met behulp van lokale verhuurgegevens door RIGO op maat worden gemaakt. Daarmee kunnen corporaties zelf op zoek naar een beleidsscenario dat bij hun werkgebied en financiële situatie past.


Zoeken